Maastricht & Mensenrechten

MAASTRICHT 

Na zes jaar theologie aan de ETF in Leuven en een stagejaar in Bethel Drachten, ben ik nu voorganger van de BGM; een kerk van mensen die ‘Samen Jezus volgen, mídden in de samenleving.’ We komen samen in Buurtcentrum Nazareth. Door  eigentijdse diensten, inloopmiddagen en Serve the City staan we volop in contact met de stad.Jesse de Haan

MENSENRECHTEN

IJM is een heldhaftige mensenrechtenorganisatie die slaven bevrijdt en mensenhandelaars achter de tralies zet. Op de Filipijnen heb ik zelf mogen meemaken hoe dit in z’n werk gaat, zeer indrukwekkend. Door nazorg, en training van overheid en politie zet IJM effectieve stappen om slavernij te stoppen, en een rechtsstaat op te bouwen. God wil dat wij zijn liefde, gerechtigheid en herstel doorgeven aan de wereld.

IJM1