ChristenUnie

Bid voor de stad en zet je in voor haar bloei (Jeremia 29:7)

Wat doet een voorganger in de politiek?

We leven in een mooie, maar vaak ook moeilijke wereld! Vanuit de kerk, maar ook op politiek niveau kun je zoeken naar Gods goede weg met de wereld. Daarom ben ik al jaren betrokken bij de ChristenUnie en heb ik voor de Tweede Kamer Verkiezingen vanuit Limburg gecampaigned. Ik heb geluiden vanuit de politie met een amendement in ons verkiezingsprogramma gekregen en plekken van hoop bezocht. Daarmee probeer ik de politiek dichterbij mensen te brengen, en 'de regio' dichterbij de 'Randstad.' Dit alles vanuit hoop, en een stuk realisme.
In een individualistische cultuur kan de verbondenheid die gelovigen kenmerkt het verschil maken. En door de kracht die God ons geeft kunnen we iets extra's voor de ander doen. Door bijvoorbeeld Serve the City zie je zo de verbondenheid en zelfredzaamheid groeien. Met elkaar kunnen we Nederland nog mooier maken.
 

Dank voor alle stemmen! En wat levert het op?

Het heeft me verrast hoeveel stemmen ik als lijstduwer kreeg, namelijk 594. Ik denk dat een 'tussenpersoon' het politieke gebeuren dichterbij brengt, en dat de 'lokale factor' belangrijk is: aandacht voor Limburg! ChristenUnie heeft in Limburg t.o.v. 2012 - met 48% - ook de meeste winst geboekt. Veruit de meeste stemmen waren daarbij uiteraard voor Gert-Jan Segers. Het lijkt erop dat de constructieve politiek, traditionele waarden als geloof en gezin, én de verdere verbroedering met het Katholieke aanslaan in het Zuiden. Dat is o.a.  waar we voor willen gaan: 

 • Voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zien we in Limburg geen kansen.
 • Maar zeker gaan we voor de Provinciale Staten in 2019: een zetel in het Gouvernement!
 • Als deel van de coalitie hebben we veel punten mogen realiseren in het: <a href="http://www.christenunie.nl/etalage/">regeerakkoord</a>
 • Nederlandse soevereiniteit en identiteit
 • Niet meer, maar minder Europa: Samenwerking JA, Superstaat NEE. 
 • Grote delen van de wereld zijn er rampzalig aan toe. Met ontwikkelingssamenwerking willen we daar de rechtsorde verbeteren, en escalatie/emigratie voorkomen.
 • We willen mensenrechten schenken aan immigranten. Het verstrekken van burgerrechten ten toeslagen is een stap verder, die inzet en integratie vereist.
 • Duurzaamheid is een must: we vervuilen de wereld, de zeespiegels stijgt en Groningen is gedupeerd door gaswinning. De energietransitie biedt kansen voor innovatie en kennisexport. Ook willen we niet voor gas en olie niet afhankelijk zijn van Rusland en het Midden-Oosten.
 • Ouderwets omzien naar elkaar, zoals God mensen voor elkaar gemaakt heeft. Daarom zijn we blij met 1,5 miljard voor gezinnen; een als stabiel fundament voor de samenleving.
 • Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijheid in onderwijs, vrijheid voor de pers als controlerende vierde macht. 
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid. Met deugden als ijver, soberheid én levenskunst.
 • Rechtsstaat: Burgers hebben rechten, meer veiligheid, politie en justitie.
 • De 'vlaktaks' is als hervorming overgenomen naar twee lagere belastingschijven. 
 • Minder last op arbeid, meer last op consumptie en vervuiling.

Het is gelukt! Helaas werden het dan nét geen 6 zetels, maar doordat Carola Schouten als minister doorschuift is onze nummer 6 Stieneke van der Graaf toch in de kamer gekomen. Na 10 jaar politieke ervaring en op de bres staan voor Groningen mag ze nu ook landelijk dienen.

Na dit politieke avontuur gaat mijn leven gewoon door in Maastricht. Hier liggen nog veel kansen voor onze kerk en bij Serve the City. Ondertussen blijft het politieke vuur wel branden, vanuit het verlangen om zaken te verbeteren. Als team bereiden we ons voor op PS2019, want de provincie verdient frisse aandacht voor:

 • economische groei én verduurzaming
 • infrastructuur en innovatief wonen in een krimpregio
 • de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit

Kijk nog eens naar het ChristenUnie verkiezingsprogramma

RTV Maastricht: Fietsende dominee in de politiek