ChristenUnie

Hoop & Realisme

Ik heb hoop voor een beter Nederland. Dat begint bij het gezin, bij ondernemers, verenigingen en kerken. Want zij vormen we onze samenleving. De overheid moeten allereerst de burger beschermen; Tegen binnenlandse criminaliteit en buitenlandse mogendheden.

Christelijk geïnspireerde politiek is belangrijk. En om die reden was ik in 2017 ook verkiesbaar voor de Tweede Kamer. 'Volksvertegenwoordiging' moet politiek bij de mensen brengen. Of beter: De stem van de burger, in de politiek. Daarom ben ik blij dat ik de suggestie van een politieman in ons verkiezingsprogramma kon krijgen.

De verbondenheid die gelovigen vaak kenmerkt kan het verschil maken in een individualistische wereld. Door Gods kracht kunnen we iets extra's voor de ander doen. Door bijvoorbeeld Serve the City zien we bijvoorbeeld de verbondenheid en zelfredzaamheid groeien.

Dank voor de vele stemmen

594 stemmen, dat heeft me best verrast. Ik hoop daarmee dat ik voor velen de politiek iets dichterbij heb gebracht, en dat ook de gunfactor voor Limburg meespeelt. In totaal heeft ChristenUnie in Limburg t.o.v. TK2012 trouwens 48% winst geboekt! Het lijkt er dus ook op dat de verbroedering met de Katholieken groeit. En dat waarden van geloof en gezin ertoe doen. 

Hoe ziet de toekomst eruit?

 • Ik hoop dat steeds meer mensen betrokken raken en lid worden.
 • Landelijk hebben we als kleinste coalitiepartner al veel mogen realiseren
 • ChristenUnie Limburg gaat voor de Provinciale Staten in 2019: Een zetel in het mooie Gouvernement aan de Maas.

Wat mij politiek blijft motiveren:

 • Focussen op de primaire taak van de overheid om de burger te beschermen: meer politie en defensie, minder immigratie.
 • Ouderwets omzien naar elkaar, binnen gezin en buurt. Zoals God mensen voor elkaar gemaakt heeft.
 • Meer Nederlandse soevereiniteit en identiteit. En daarom minder Europa: Samenwerking JA, Superstaat NEE. 
 • Grote delen van de wereld zijn er slecht aan toe. Ontwikkelingssamenwerking kan rechtsorde en stabiliteit verbeteren.
 • Mensenrechten voor immigranten. Maar volledige burgerrechten en toeslagen, is een vervolgstap die eerst integratie vereist.
 • Vanuit goed rentmeesterschap en met oog op de volgende generatie is duurzaamheid een must.
 • De energietransitie biedt kansen voor innovatie, kennisexport en onafhankelijkheid van het Midden-Oosten.
 • Maar deze energietransitie mag niet onevenredig duur worden voor de Nederlandse belastingbetaler en armere burger.
 • Vrijheid! Van meningsuiting, van geloof, van onderwijs. En persvrijheid voor een krachtige controlerende vierde macht. 

Na de landelijke campagne was er even rust. Maar ondertussen is het team van ChristenUnie Limburg alweer op stoom voor de Provinciale Verkiezingen van 2019. We willen Limburg verrijken met een christelijk sociaal geluid! O.a. op de volgende thema's:

 • economische groei en verduurzaming
 • infrastructuur en innovatief wonen in een krimpregio
 • de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit

Kijk eens naar de standpunten van het ChristenUnie verkiezingsprogramma

RTV Maastricht: Fietsende dominee in de politiek