ChristenUnie

Bid voor de stad en zet je in voor haar bloei (Gods aanmoediging uit Jeremia 29:7)

Wat doet een voorganger in de politiek?

Ik ben al jaren betrokken bij de ChristenUnie vanwege hun scherpe kijk op de wereld en constructieve inzet. Door me verkiesbaar te stellen hoop ik dat de politiek voor veel mensen een stuk dichterbij komt. Ik houd van de kerk, en zoek daar naar het goede voor mensen en onze stad. In de politiek verruimt zich dat tot veel meer mensen en ons hele land. De kans om voor nog veel meer mensen het goede te zoeken fascineert me, en in een individualistische cultuur brengt de persoonlijke en verbindende kerkachtergrond veel goeds. Kijk maar naar de zelfredzaamheid en verbondenheid die o.a. Serve the City in de hand werkt. Samen kunnen we Nederland nog mooier maken.

 

 

Elke stem telt! Maar wat levert dat op?

De ChristenUnie is een leuke partij, en die hoopvolle sfeer proef je overal. Onze kamerleden zijn heel bekwaam en integer, en de focus ligt op belangrijke thema's:

  • Niet meer, maar minder Europa. De CU wil geen superstaat, uiteindelijk zijn we bereid om uit de munt te stappen, maar de samenwerking willen we behouden.
  • Grote delen van de wereld zijn er rampzalig aan toe. Met ontwikkelingssamenwerking willen we daar de rechtsorde verbeteren. Ook willen we mensenrechten schenken aan wie hier in nood aanklopt. Het verstrekken van alle burgerrechten is alleen nog een stap verder, en vereist de volste inzet voor integratie.
  • Duurzaamheid is een must: we vervuilen de wereld, de zeespiegels stijgt en dichtbij is Groningen gedupeerd door gaswinning (de NAM gaat betalen). We willen voor olie niet afhankelijk zijn van Rusland of het Midden-Oosten, maar zelf schone energie opwekken en banen creëren. Op elke duurzaamheids/groene- test staat de CU dan ook vooraan.
  • Ouderwets omzien naar elkaar, zoals God mensen voor elkaar gemaakt heeft. Met meer tegemoetkomingen voor gezinnen, als stabiel fundament voor de samenleving.
  • Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijheid in onderwijs, vrijheid voor de pers als controlerende vierde macht.
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid. De deugden van ijver en soberheid, én levenskunst.
  • Rechtsstaat: Burgers hebben rechten, meer veiligheid, politie en justitie.
  • Lagere belastingen, toponderwijs, ondernemerschap.

Daarom is elke stem de moeite. En iedere stem is ook broodnodig, want het brengt de 6e zetel van Stieneke van der Graaf dichterbij. Eigenlijk campaign ik dus voor haar: 10 jaar trouwe inzet in allerlei politieke functies en vol op de bres voor Groningen. Zo'n topper willen we erbij hebben.

Zelf reis ik niet af naar de Kamer. Mijn focus ligt op Maastricht, hier ligt kostbaar werk dat ik t.z.t. goed wil afronden. Ondertussen blijf ik dicht bij het politieke vuur en kan ik altijd zaken overbrengen én inbrengen: Zo heb ik zo o.a. de specifieke input van een politieagent in ons verkiezingsprogamma gekregen. Ondertussen verdiep ik me in verschillende dossiers, interessant, en wie weet nuttig voor kerk of politiek.

En voor de dromers: met een paar zetels extra, en overdreven veel voorkeursstemmen, zou ik iedereen die stemt eventueel alsnog kunnen representeren: het blijft immers volksvertegenwoordiging. Dus op naar de verkiezingen, verdiep je er wat in en geniet ervan. Alvast dank voor je support.


Voor een verdere samenvatting van het ChristenUnie verkiezingsprogramma

RTV Maastricht: Fietsende dominee in de politiek