ChristenUnie

Hoop & Realisme

Het is hoopvol dat gezinnen, ondernemers en kerken Nederland mooier kunnen maken. En het is de realiteit dat de overheid de burger daartoe moet beschermen en faciliteren; door een sterkte rechtsstaat in een veilige samenleving, met meer grenscontrole.

Christelijk geïnspireerde politiek is belangrijk. Om die reden stelde ik me in 2017 ook verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Zo kan 'volksvertegenwoordiging' de stem van de burger in de politiek te brengen. En ik ben blij, dat ik een suggestie van een politieman in het verkiezingsprogramma kon krijgen.

De kerk verbindt jong & oud en rijk & arm. Zo'n houding kan het verschil maken in een individualistische wereld. Door Gods kracht kunnen we iets extra's voor de ander doen. Serve the City laat zien, hoe verbondenheid en zelfredzaamheid in een stad kunnen groeien.

Dank voor je stem!

594 stemmen, dat heeft me best verrast. Ik hoop dat ik de politiek iets dichterbij je heb gebracht, en dat daarin ook de gunfactor voor Limburg meespeelde. In totaal heeft ChristenUnie in Limburg t.o.v. TK2012 bijna 50% winst geboekt: De verbroedering met de Katholieken lijkt zich hierin uit te drukken. En het laat zien dat waarden van geloof en gezin nodig zijn in een afbrokkelende samenleving.

Hoe ziet de toekomst eruit?

 • Ik hoop dat meer mensen betrokken raken en lid worden.
 • Landelijk hebben we als kleinste coalitiepartner verrassend veel mogen realiseren
 • ChristenUnie Limburg gaat voor de Provinciale Staten in 2019: Een zetel in het Gouvernement aan de Maas.

Wat mij politiek blijft motiveren:

 • Vrijheid! Van geloof, van meningsuiting, en onderwijs. En persvrijheid, voor een krachtig controlerende vierde macht.
 • Aandacht voor de primaire taak van de overheid om de burger te beschermen: meer politie en defensie, minder immigratie.
 • Ouderwets omzien naar elkaar, in gezinnen en in buurten; zoals God mensen tot elkaars steun gemaakt heeft.
 • Meer Nederlandse soevereiniteit en identiteit, en daarom minder Europa: Samenwerking JA, Superstaat NEE.
 • Opvang in de regio en ontwikkelingssamenwerking om democratie en rechtsorde, veiligheid en welvaart te versterken.
 • Verduurzaming moet, en biedt kansen voor innovatie, maar mag niet ten koste gaan van de koopkracht van de gewone man.

Na de landelijke campagne lag de focus heerlijk op het lokale kerkwerk. Maar inmiddels voert ChristenUnie Limburg volop campagne voor een éérste zetel in Limburg. Namelijk bij de Provinciale Verkiezingen van 2019. Lijsttrekker is Francis van der Mooren, en we zetten o.a. in op de volgende thema's:

 • boeren, streekproducten en verduurzaming
 • infrastructuur en de kracht van kleine gemeenschappen voor een leefbare regio
 • de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit

Kijk eens naar de standpunten van het ChristenUnie verkiezingsprogramma

RTV Maastricht: Fietsende dominee in de politiek